Comarca

Novembre 2015

Columna d'opinió d'Anna Gorchs, periodista de Prats de Lluçanès

10.11.15

Els sous i compensacions econòmiques s’aproven per ple, i poden variar a cada ajuntament · La majoria d’alcaldes o regidors perceben la quantitat subvencionada per la Generalitat

9.11.15

Octubre 2015