Serrarols


Caldria dimensionar la cabana porcina al territori que l’ha de sostenir. No deixa de ser sorprenent que en una comarca declarada vulnerable pels nitrats, s’autoritzin noves explotacions. Cal un major control per part de l’Administració…

Aquestes són algunes de les consideracions que el Síndic de Greuges de Catalunya ha donat a la queixa que va presentar la plataforma Lluçanès Viu i el Grup de Defensa del Ter (GDT) l’estiu passat. A la queixa s’hi exposava la disconformitat amb l’atorgament de llicències a l’empresa Granges Terragrisa SLEU (del Grup Tarradellas) a Serrarols, Sant Martí d’Albars, on es va tirar endavant la construcció de 7 noves naus, amb cabuda per uns 2.500 porcs, on abans hi havia una granja d’ovelles de pastura.

També denunciaven l’augment de la cabana porcina i el conseqüent excedent de purí, la manca de transparència i control en els plans de dejecció, i la vinculació de la portada d’aigües a la construcció de macrogranges.

El Síndic ha demanat informes al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), al Departament d’Agricultura, al Consell Comarcal d’Osona, i a l’ajuntament de Sant Martí. Després d’estudiar-los, el Síndic posa en dubte l’impacte ambiental de la granja. Considera que “s’ha complert la legalitat des de la perspectiva procedimental” però l’Administració hauria d’haver analitzat “com afectarà al medi ambient i al territori l’autorització d’aquesta macrogranja”.

D’un ramat de pastura a 2.500 porcs
Tal com es desprèn de l’informe del Departament d’Agricultura, l’explotació porcina de Serrarols incrementa el nitrogen de 4.040 kg (l’antic ramat) a 24.058 kg. La granja de Serrarols es troba adherida al Pla Conjunt PC047, i preveu que l’excedent de purí s’apliqui a terres situades fora de les zones vulnerables, de manera que aquest increment no hauria de suposar cap problemàtica ambiental.

El Síndic considera que “no sembla que es faci un seguiment cas per cas”, i que s’hauria de controlar el transport d’aquest excedent de purí en parcel·les allunyades. Per això recomana que l’ús de la tecnologia GPS per comprovar-ho passi a ser “una eina de control real i efectiva”.

En aquest sentit, Eva Boixadé, membre de la plataforma Lluçanès Viu, creu que ajudaria “aclarir quants porcs hi ha en total”, una demanda feta als ajuntaments des de la creació de la plataforma. En el comunicat que ha fet públic la plataforma,  es mostra satisfet amb la resposta del Síndic.

P1000697
Roda de premsa del GDT, a Sant Martí d’Albars, el passat mes d’abril del 2015 / ARXIU

Una zona vulnerable
L’any 1998 la comarca d’Osona va ser declarada zona vulnerable en relació a la contaminació per nitrats. Des de llavors s’han anat ampliant els municipis afectats. Per aquest motiu el Síndic recomana a l’administració que ajorni l’autorització de noves granges de porcs a Osona. També demana a l’Administració que estudiï la necessitat de reduir la cabana porcina existent.

La portada d’aigua pels porcs?
En l’informe del Consell Comarcal s’aclareix que l’abastament és un projecte iniciat fa 8 anys, i que “la coincidència actual amb la sol·licitud de llicències d’activitats porcines no justifica que l’interès de l’abastament sigui per donar servei a aquestes explotacions”.

Segons l’ajuntament de Sant Martí d’Albars, l’empresa Granges Terragrisa ha tingut un consum de 10.648m3 d’aigua el passat 2015. Aquesta quantitat representa el 42,4% del total del consum ramader (25.063m3), i és més del doble del consum domèstic (3.661m3).

El Síndic ha observat que la llicència d’obres de la granja està condicionada al fet que l’Ajuntament pugui no subministrar aigua en èpoques de sequera. També ha pogut saber que l’empresa ha demanat a l’ACA per fer pous, i que ha contractat camions cisterna. En aquest sentit, el Síndic es pregunta si és insuficient l’aigua que té destinada la granja i d’on s’abastarien aquests pous.