Des del 9 de novembre fins a finals d’any es realitzaran diverses actuacions a Puig Ciutat. L’objectiu principal és adequar l’espai als visitants i oferir-los un itinerari amb informació del lloc. La campanya servirà per consolidar una part de la muralla i per descobrir un dels habitacles centrals de l’assentament.

Descobertes i consolidació
Tal com explica Mª Àngels Pujol, codirectora de l’excavació, volen acabar d’inspeccionar les estructures adossades a la muralla i el gran edifici central, que fa uns 11x11metres i és singular i força desconegut. En les primeres campanyes van trobar-hi fragments de grans recipients ceràmics i alguns vasets de valor procedents d’Itàlia. Això els fa pensar que podria ser un edifici de comandament del segle I a.C, època d’enfrontaments entre Cèsar i Pompeu.
Com diu Pujol, hi ha fases anteriors més avall, però s’excavarà fins aquest nivell, de l’última fase romana. Després recreixeran tots els murs visibles amb una filada de pedres lligades amb morter, per conservar-los.

Turisme
S’habilitarà un aparcament i el caminet d’accés, es posarà una tanca al límit del camp (ja que limita amb un precipici), i es crearà dos itineraris fins a l’assentament (des d’Oristà i la Torre).
Instal·laran plafons informatius sobre els objectes trobats i trets històrics del lloc i l’època. Està previst afegir-hi codis QR que permetrien accedir a la web de Puig Ciutat, on s’ampliaria la informació amb imatges en 3D, dels objectes, i aèries.
Aquestes actuacions estan finançades per un fons europeu (FEDER) que es va adjudicar a l’Ajuntament d’Oristà, i consta d’un import de 72.500 €. Les obres es duran a terme per Actium Patrimoni Cultural SL.

PuigCiutatMati