taulaResidus

Durant l’any 2014 al Lluçanès es van generar 3.519,12 tones de residus. D’aquests, 1.870,67 tones van ser dipositades a la fracció resta, és a dir, van ser desplaçades a l’abocador, mentre que 1.648,45 tones van ser recollides de forma selectiva. Això significa que només un 45,5% de residus han començat un procés de reciclatge.
De totes maneres, aquesta dada està per sobre de la mitjana de Catalunya, on la recollida selectiva representa un 33,24%. No passa el mateix en el volum de residus generats. Al Lluçanès es generen 1,43 quilograms de residus per habitant cada dia. La mitjana catalana està per sota, a 1,33 quilograms.
Tot i això es confirma la tendència a l’alça dels residus que es recullen de forma selectiva, ja que ha augmentat 6 punts percentuals en dos anys al Lluçanès.
Les dades les ha publicat l’Agència Catalana de Residus i corresponen a l’any 2014. Les diferències entre els tretze municipis són notables. El mètode que utilitzen també és diferent. A Olost fa dos anys que han implantat el sistema Porta a Porta, als municipis de Sant Feliu i Merlès no disposen del contenidor multiproducte i els municipis més petits han repartit compostadors particulars per a la matèria orgànica, per exemple.