Sant Feliu Sasserra

Desembre 2015

Novembre 2015

Els sous i compensacions econòmiques s’aproven per ple, i poden variar a cada ajuntament · La majoria d’alcaldes o regidors perceben la quantitat subvencionada per la Generalitat

9.11.15